Egypten - Lake Nasser

-03 åkte  Peter & Janne Lindblom med GetAway Tours till

Egypten för att fiska Nilabborre

Spinnfiske från land gav

bla denna Nilabborre

på 22,6kg

Janne, kocken & skepparn

visar upp en trolling fångad

borre innan den går tillbaka

Anders med sin

största abborre

Jörgen visade hur

det skulle gå till..

32kg

Tigerfiskens gaddar

leker man inte med

Tagen från land

 1